U komt winkelen

Ontvangst

Maxima is voor mensen met een laag inkomen.
Daarom wordt u bij de infobalie elk half jaar gevraagd naar:
  • de laatste loonspecificatie van de bijstandsuitkering of de Wajonguitkering of de langdurigheidsuitkering;
  • of de verwijsbrief van de instantie die u begeleidt, bijvoorbeeld Werkplein Ability, Mensenwerk Hogeland, Gemeentelijke Kredietbank, Humanitas, ZINN of  MEE;
Neemt u bij ieder volgend bezoek uw identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart!

Kinderen (tot 18 jaar)
Ouders kunnen hun kinderen meenemen om kleding uit te kiezen; men kan ook kleding uitkiezen zonder dat de kinderen in de winkel zijn.
Ouders moeten aantonen dat een kind tot het huishouden behoort, door ID-kaart, paspoort, informatie op naam van school of arts een zorgpas of een ander document.
Kleding wordt niet geruild.

De kledingkaart

U ontvangt een kledingkaart, waarop uw naam, geboortedatum en gemeente wordt geschreven.
Er is een kledingkaart voor het voorjaar en één voor het najaar.

Er is een kledingkaart voor dames, voor heren en voor kinderen.

Op de kledingkaart staat welke kledingstukken u kunt gaan uitzoeken.


Voorbeelden van de kledingkaarten:


https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/u-komt-winkelen/IMG_20171213_0005.jpg     
https://sites.google.com/a/kledingbankmaxima.nl/kledingbank-maxima-het-hogeland/u-komt-winkelen/IMG_20171213_0006.jpg


Winkelen

U gaat met de kledingkaart winkelen; u past kleding in de paskamer en u maakt uw keuzes.
Als u kleding hebt bekeken, maar niet neemt, hangt u die natuurlijk weer netjes op dezelfde plaats terug.
Met de gekozen kleding gaat u naar de toonbank. Op de kledingkaart wordt aangekruist welke kledingstukken u hebt uitgekozen. De kledingkaart blijft bij Maxima.

Volgend bezoek
U hoeft niet in één keer alle kleding uit te zoeken; u kunt gewoon terug komen.
U neemt dan weer een geldig identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart en vertelt dat u al een kledingkaart hebt. U ontvangt uw kledingkaart om de resterende kleding uit te kiezen.